Новини
МЛАДИ ПРИЯТЕЛИ НА ПОЛИЦИЯТА

     

 

І. История

Програмата “Млади приятели на полицията”, стартира своята дейност в началото на 1998г. в градовете София, Ст. Загора, Плевен, Враца, Монтана и Видин.
С помощта на областните структури на МВР и различните държавни, областни и общински ръководства и спортни организации са създадени над 25 клуба в цялата страна предимно по спортовете: карате, джу-джицу и таекуон-до.
В системни спортни занимания през изминалите единадесет години са обхванати над 1500 деца, които тренират под ръководството на служители от министерството и треньори с подходящ педагогически и спортен опит. По време на заниманията, освен със спортните дисциплини, децата се запознават с работата на служителите на МВР, възпитават се в ред и законност, изгражда се мотивация за стремеж към доброто и се стимулира добрия успех в училище.
В различните турнири, фестивали и лагери, включени в календара на програмата, всяка година взимат участие над 2500 деца и младежи.


ІІ. Цел на програмата

Основната цел на програмата “Млади приятели на полицията” е да подпомогне изпълнението на стратегията “Полицията в близост до обществото”.


ІІІ. Задачи на програмата

1. Да формира активна гражданска позиция и позитивно обществено мнение към дейността на полицията, особено сред децата и подрастващите, като елемент в превенцията на престъпността.
2. Да изгражда добра двигателна култура и поддържане на добра физическа форма сред младите хора, чрез системни занимания с физически упражнения, спорт и туризъм в свободното време.


ІV. Средства

Целите и задачите на програмата ще се реализират чрез:
- обучение и тренировки на децата и младежите по различни видове спорт.
- организирате и провеждане на различни видове спортни състезания и турнири.
- популяризиране на спорта, като средство за възпитание и изграждане на здрави морални ценности у младите хора.
- активна работа с медиите с цел популяризиране програмата сред обществото.
- създаване на нови клубове „ Млади приятели на полицията”.


V. Целеви групи.

- Младите хора - на възраст между 5 и 25 години. Те повишават своите физически качества чрез участие в различни състезания по видове спорт, обучават се в техниките за самозащита и се запознават с дейностите на полицията.
- Родителите - те биват подпомогнати във възпитанието на децата, консултирани по отношение превенцията на престъпността и избора на спорт, най-подходящ за тяхното дете.
- Полицията – засилва се доверието на децата и техните родители в полицията като институция, която защитава живота на гражданите, опазва обществения ред и противодейства на престъпността. Децата подпомогат органите на реда, посредством превантивните дейности, извършвани на партньорския принцип, т.е. превенцията на престъпността от самите участници в програмата.


VІ. Партньори за реализиране на прогрмата

При осъществяването на програмата “Млади приятели на полицията”, ЦБПС – МВР и СА – МВР ще си партнират със :
Министерство на вътрешните работи; Областни дирекции на МВР.

 Министерството на младежта и спорта.
-Спортни федерации и съюзи по видовете спорт залегнали в календара на програмата.
-СК Левски и други клубове в страната. Областни и общински ръководства.

Министерство на образованието и науката.
-Регионални инспекторати на МОН.
-Училища и училищни настоятелства.


VІІ. Спортове на програмата

Спортове за самозащита:  Популярни спортове: 
- Карате   -Футбол / футзал и плажен / 
- Таекуон-до ITF  -Волейбол / мини и плажен / 
- Таекуон-до WTF   -Баскетбол / стрийт баскет / 
- Джу-джицу  -Сп.стрелба 
- Сумо   

     

 
юли 2024
август 2024
По
Вт
Ср
Че
Пе
Съ
Не
Седмица 28
1
2
3
4
5
6
7
Седмица 29
8
9
10
11
12
13
14
Седмица 30
15
16
17
18
19
20
21
Седмица 31
22
23
24
25
26
27
28
Седмица 32
29
30
31

Млади приятели на полицията

Анкета

Полезен ли Ви беше сайта www.sa-mvr.com
 
© 2024 Спортна асоциация МВР